top of page
IMG_3065.HEIC

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser for Flisebutikken ApS

Generelle oplysninger 

Flisebutikken ApS

CVR-nr. 20795131

Bødkervej 11

4300 Holbæk

Tlf.: (+45) 59 44 88 06

E-mail: mail@flisebutikken.dk


Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver salg og enhver leverance af varer fra Flisebutikken ApS til købere i Danmark, hvor køberen afgiver sin bestilling. Betingelserne gælder uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i køberens ordre eller accept, eller i andre dokumenter udfærdiget af køberen i forbindelse med handlen.

Tilbud og ordrebekræftelser

Alle tilbud og ordrebekræftelse der afgives er, medmindre andet er aftalt, gældende i 8 dage.

Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Såfremt der i tilbuddet ikke er angivet særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet efter 8 dage.

Tilbud, proformafakturaer og anden tilhørende korrespondance er ikke gældende uden en egentlig ordrebekræftelse.

Når ordrebekræftelsen er endelig, er det dog stadig muligt at ændre en ordre mod et gebyr på 20% af varens beløb. Specialordre / skaffevarer kan ikke ændres.

Ved annullering af ordre forbeholder Flisebutikken sig til, at opkræve et gebyr på 20% af ordrebeløbet. Specialordrer / skaffevarer kan ikke annulleres.

Pris og produktinformation

Alle priser på flisebutikken.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive 25% moms og afgifter, hvor intet andet er nævnt. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, dog ekskl. Færøerne og Grønland.

Ved betaling via bankoverførsel skal du være opmærksom på, at du ikke er beskyttet af indsigelsesordningen.

Alle priser på websiden er dagspriser.

Tegninger, målskitser og lignende er uforbindende i deres detaljer, og der må tages forbehold for konstruktionsændringer.

Prislister, brochurer og lignende kan ændres uden varsel, og der tages forbehold for moms- og prisændringer, trykfejl og udsolgte varer.

Betaling og sikkerhed

Al betaling på Flisebutikken.dk foregår via bankoverførsel, eller fysisk i butikken. 

Fragtbetingelser

Flisebutikken bestemmer forsendelses-/transportmåden, som vil være enten med fragtbil eller pakkepost. Varer afleveres/læsses af ved vognkant/kantsten eller så tæt på adressen, som chaufføren skønner muligt. Kunden skal selv bortskaffe forsendelsesemballagen. Priser på fragt oplyses på mail/tlf, når ordren er modtaget.

  

Fortrydelsesret

Ved fjernsalg ydes der iht. Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret ved forbrugerkøb.  Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor varerne modtages. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb og derfra har du 14 dage til at returnere varen. Du kan sende en mail til mail@flisebutikken.dk, hvis du ønsker at fortryde dit køb.  

Lagervarer tages kun retur i ubrudt emballage og mod forevisning af faktura.


OBS!!BESTILLINGSVARER OG SPECIELT HJEMTAGNE OG/ELLER PRODUCEREDE VARER SAMT TILBUD/UDSALG/REST VARER TAGES IKKE RETUR.

Hvis køber ønsker at fortryde et køb, skal varerne returneres i samme stand og mængde, som modtaget. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden vis, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til købers konto indenfor få dage, dog senest 14 dage. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den. Omkostninger til returnering skal køber selv afholde.

Der ydes ingen fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven ved handelskøb (B2B) samt ved afhentningskøb.

Returnering af varer samt reklamationer i øvrigt, skal ske til:

Flisebutikken ApS

Bødkervej 11

4300 Holbæk

E-mail: mail@flisebutikken.dk

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamation og mangler

HUSK at kontrollere alle dine varer ved modtagelse.

Keramiske materialer er fremstillet af naturprodukter, hvorfor de kan veksle i farvenuancerne. Fabrikanten samt Flisebutikken kontrollerer dette, men der kan opstå pakkefejl i farver/mønstre og antal. Derfor beder vi DIG kontrollere alle de leverede varer VISUELLT (fliser, mosaik, klinker og fuger) for fejl ved modtagelse og senest INDEN de bliver monteret. 

Dette naturligvis for, at vi kan rette eventuelle fejl eller mangler.

Reklamationer vedr. ovenstående modtages IKKE efter montering.

Farveprøver på alle typer varer, er kun en indikator for udseende, farve og struktur. De er ikke 100% retvisende.

Hårdtbrændte klinker (monocottura og porcellanato) kan og må svinge i størrelserne, og alle typer af natursten kan svinge i polering/slibning, nuancer, strukturer og størrelser, hvorfor det ikke kan godkendes som reklamation. De bedste farvespil opnås ved at tage flere kasser ad gangen, da farveforskel kan forekomme.

VED GENBESTILLING KAN SAMME TONE/CALIBER IKKE GARANTERES. Tag evt. en kasse og en flise med ved genbestilling, så vil vi prøve at finde samme tone og kaliber.

Hvis det står “Krakelering” under varen skal du være obs på, at glasuren ikke er reklamationsberettiget. De kan allerede være krakeleret ved levering. Krakelerede fliser anbefales at fuges med epoxyfuger, for at mindske vandopsug gennem fugen.

Opmåling og udregning af antal/m2 er kun vejledende og er ikke ansvarspådragende for Flisebutikken ApS.

Flisebutikkens ansvar er således betinget af, at der er reklameret, så snart manglerne kunne konstateres, senest inden 8 dage, og ubetinget inden anvendelse/nedlægning/opsætning af de leverede varer. 

I forbrugerkøb skal reklamation ske inden rimelig tid. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. I handelkøb skal der reklameres uden ugrundet ophold.

Flisebutikken ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Retten til at reklamere over varen omfatter de mangler, der var på varen ved levering. Den omfatter altså ikke fejl, der først opstår senere.

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Det bemærkes vedrørende mangelansvaret, at hvor der er tale om et naturprodukt, må køber forvente visse farve- og nuanceforskelle m.m., og mangelvurderingen vil derfor altid være konkret.
1.sorterings keramiske produkter fra Europa er produceret i overensstemmelse med UNI-DIN-EN standarder, hvorfor mangelvurderingen foretages i forhold til disse standarder.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes/afleveres tilbage i forsvarlig, original emballage. Køber hæfter selv for evt. forsendelse.

Fragtudgifter i forbindelse med det oprindelige køb, returnering eller reparationer bliver ikke refunderet.

Garanti

Flisebutikken yder ikke selvstændig garanti på keramiske fliser og natursten. 

Alle reklamationer over varernes kvalitet bliver, via Flisebutikken, rettet mod producenten.

Køber kan ikke over for Flisebutikken rejse krav i henhold til købsaftalen eller på anden måde få tilsagt producentgaranti over for varen. Flisebutikken videreformidler alene en sådan produktionsgaranti til køber fra producenten, hvis en sådan foreligger.

Tvister

Hvis du vil klage over dit køb, bedes du rette henvendelse til:

mail@flisebutikken.dk

Hvis det ikke lykkes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk. 

Behandling af personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os på flisebutikken.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Ingen personlige oplysninger, der registreres på hjemmesiden, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos sælger. Sælger foretager kun registreringen af købers personoplysninger med det formål at kunne levere og fakturere varen til køber. Shopsystemet anvender derudover ”cookies” til styring af indholdet i indkøbsvognen. Ikke-personfølsomme oplysninger transmitteres og lagres elektronisk i u-krypteret form hos Flisebutikken Aps.
Personoplysningerne registreres hos Flisebutikken Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  

Som registreret hos Flisebutikken Aps har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Flisebutikken via e-mail mail@flisebutikken.dk 

Den dataansvarlige i Flisebutikken er Flisebutikken ApS.

Cookies

På flisebutikken.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer; hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på flisebutikken.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere flisebutikken.dk.

Force Majeure

Force majeure – strejke eller lockout i ind- eller udland, ildsvåde, større

maskinskade, sne, svigtende energiforsyning, krig eller krigslignende tilstand i ind- eller udland, udeblivelse eller forsinkelse af tilførsler af råstoffer eller halvfabrikata eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder – berettiger 

Flisebutikken til efter sit skøn enten helt eller delvis at annullere ordren eller udskyde leveringen.

Tilsvarende gælder, hvis sådanne omstændigheder måtte indtræde hos

Flisebutikkens (under)leverandører. En annullering af ordren eller udsættelse af leveringen medfører ikke pligt til at erstatte det tab, som eventuelt måtte være en følge heraf. Materialer og varer, som Flisebutikken ved indtræden af begivenheder som ovennævnte måtte ligge inde med, forbeholder Flisebutikken sig ret til at anvende til hel eller delvis opfyldelse af accepterede ordrer efter sit bedste skøn. Hvis en begivenhed som ovennævnte alene bevirker, at opfyldelsen af aftalen fordyres for Flisebutikken, er Flisebutikken kun forpligtet til at gennemføre den, dersom køber erklærer at ville holde Flisebutikken skadesløs ved betaling af den af Flisebutikken beregnede merpris.

bottom of page